بر اساس دستورالعمل ها و شاخص های ارزیابی از سوی مرکز روابط‌عمومی، آذربایجان شرقی با کسب ۹۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز توانست رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، بر اساس شاخص های ارزیابی عملکرد ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه اول کشوری را در بخش خبر به خود اختصاص داد.
به گزارش شارا به نقل از مهرتبریز، بر اساس دستورالعمل ها و شاخص های ارزیابی از سوی مرکز روابط عمومی، آذربایجان شرقی با کسب ۹۸ امتیاز از مجموع ۱۰۰ امتیاز توانست رتبه اول کشوری را به خود اختصاص دهد.
در ارزیابی عملکرد صورت گرفته توسط مرکز روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجموع ارزیابی عملکرد اخبار ادارات کل استانها در سه ماهه اول سال ۹۹ از بین ۳۱ استان کشور در جدول ارزیابی اخبار به ترتیب آذربایجان شرقی با کسب ۹۸ امتیاز در رتبه اول و استانهای گلستان، خوزستان مشترکا در رتبه دوم و استان های سیستان و بلوچستان و لرستان هرکدام با کسب ۹۲ امتیاز رتبه های سوم و چهارم قرار گرفتند.