در آیینی با حضور استاندار بوشهر به صورت ارتباط زنده با فرمانداریهای دیلم و گناوه، پروژه های عمرانی هفته دولت در این دوشهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی استانداری بوشهر، در آیینی با حضور استاندار بوشهر  به صورت ارتباط زنده با فرمانداریهای دیلم و گناوه، پروژه های عمرانی هفته دولت در این دوشهرستان افتتاح یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

در شهرستان دیلم ۲۹ پروژه عمرانی و اقتصادی با اعتبار۱۳۶ میلیارد و ۵۰۰ تومان افتتاح یا عملیات اجرایی آنآغاز شد از این تعداد ۲۲ پروژه افتتاحی و ۷ پروژه آغاز عملیات اجرایی است.

در این آیین پروژه های هفته دولت دیلم با دستور استاندار و با یاد ونام امام حسین (ع) و شهدای کربلا افتتاح شد.

المان شهدای گمنام بندر امام حسن، مرکز تصویربرداری بیمارستان دیلم، شبکه انتقال برق بیمارستان دیلم، افتتاح دو طرح مخابراتی وارتقا سایت و آغاز عملیات اجرایی ۲ پروژه راهسازی از پروژه هایی بود که به دستور استاندار بوشهر به نمایندگی از پروژه های هفتهدولت دیلم افتتاح یا عملیات اجرایی آن آغاز شد.

همچنین در شهرستان گناوه ۴۳ پروژه عمرانی با ۵۹ میلیارد تومان افتتاح و ۱۱ پروژه با اعتبار ۳۴ میلیارد تومان عملیات اجرایی آن آغازمی شود.

بخشی از این پروژه ها شامل افتتاح دومین واحد جوجه کشی جنوب کشور، تعریض و آسفالت کمربندی قدیم گناوه، آسفالت معابر مسکنمهر بندر ریگ، خط انتقال آب پوزگاه به گاو سفید می شود.