روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به یک اظهار نظر توضیحاتی ارائه داده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از فصل تجارت، روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به یک اظهار نظر پاسخ داده است؛ متن این پاسخ در ادامه آورده شده است:

به دنبال اظهار نظر «مسئول کمیته دستمزد کانون عالی شوراها» در خصوص کاهش ۲۵ درصدی حق مسکن کارگران با اجرای مصوبه از تیرماه ، توضیحات ذیل ارائه می شود:
آخرین نشست شورای عالی کار مورخ ۹۹/۳/۱۷ با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار و با توافق سه جانبه، حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران تعیین و بر اجرای این مصوبه پس از تایید هیات وزیران از اول تیرماه تاکید شد.
هیات دولت نیز پس از تصویب این افزایش در کمیسیون اقتصادی در جلسه ۱۳۹۹/۵/۲۹ با پیشنهاد شورای عالی مبنی بر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن موافقت کرد.
حال چگونه است که در کمال تعجب، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی کرده و وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی را به عمل مغایر با توافقات محکوم می کند.
نکته جالب آن که با تکیه بر همین اطلاعات اشتباه مدعی می شود که با اجرای این مصوبه از تیرماه حدود ۶۰۰ هزارتومان از مجموع درآمد کارگران کم شده است.