با تصمیم رئیس کل بانک مرکزی، مدیر روابط عمومی این نهاد پولی تغییر کرد و این بخش تا انتخاب مدیر جدید با سرپرست اداره خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از دنیای اقتصاد، دو سال قبل و پس از رفتن محمد علی کریمی به شهرداری تهران، عبدالناصر همتی که به تازگی ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفته بود، مدیر روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی را به‌عنوان سرپرست روابط عمومی این نهاد مهم پولی منصوب کرد: یعنی کامبیز زاهدپور. اما پس از دو سال، همتی با تجدیدنظر در تصمیم خود وی را از این مسوولیت کنار گذاشت. بر اساس تصمیم رئیس کل بانک مرکزی، تا انتصاب فرد جایگزین، هومن رضا مدنی شاهرودی، مدیرکل حوزه هیات عامل بانک مرکزی ماموریت یافته است سرپرستی روابط عمومی را بر عهده داشته باشد. ظاهرا مدیر روابط عمومی پیشین نیز مشاور بانک مرکزی شده است.