در تعرفه عوارض شهرداری همدان برای شهروندانی که پس از سال ۹۷ فرزندآوری سوم را داشته باشند ۱۲۰ مترمربع پروانه رایگان در نظر گرفته شده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شهرداری ها، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان گفت: در تعرفه عوارض شهرداری همدان برای شهروندانی که پس از سال ۹۷ فرزندآوری سوم را داشته باشند ۱۲۰ مترمربع پروانه رایگان در نظر گرفته شده است.

اکبر کاووسی در صحن شورای شهر همدان بر ضرورت برنامه‌ریزی شهرداری برای فرهنگ‌سازی فرزندآوری تأکید کرد و گفت: سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری همدان باید در حوزه فرهنگ‌سازی فرزندآوری، برنامه داشته باشد.

وی گفت: در تعرفه عوارض سال ۹۹ شهرداری همدان مصوب شد تا برای شهروندانی که پس از سال ۹۷ فرزندآوری سوم را داشته باشند، ۱۲۰ مترمربع پروانه رایگان در نظر گرفته شود که متأسفانه شاهد تبلیغ و تبیین خاصی در این زمینه از سوی شهرداری نبوده‌ایم.

وی افزود: البته این مهم باید پیوست‌های مختلفی داشته باشد، اما ضمن تأکید بر امام محوری که مقام معظم رهبری نگران آینده پیر جامعه ایران اسلامی هستند، باید به سمتی حرکت کنیم تا جامعه همدان را به سمت و سوی آینده جوان ترغیب کنیم.

کاوسی ‌امید در ادامه ابراز امیدواری کرد با همکاری، دانش و کمک اعضای شورای پنجم، طرحی مناسبی ارائه شود تا تدوین بودجه ۱۴۰۰ شهرداری همدان، عادلانه‌تر شود.