مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور خبر داد: آغاز ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه پیام نور

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از دانشگاه پیام نور استان کرمان، مدیرکل روابط عمومی دانشگاه پیام نور گفت: ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۱۴۰۰ دانشگاه پیام نور از ۱۰ شهریورماه آغاز می شود.
امیرحسین بهروز افزود: کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور می توانند با ورود به سیستم جامع گلستان به نشانی reg.pnu.ac.ir  و مسیر «ثبت نام، عملیات ثبت نام و ثبت نام اصلی» در مهلت مقرر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.
وی یادآور شد: زمان ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان ورودی جدید از طریق پرتال دانشگاه پیام نور به نشانی www.pnu.ac.ir متعاقبا اعلام خواهد شد.