مهدي خداپرست به عنوان مشاور و سرپرست روابط عمومي سازمان مدیریت بحران تهران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از عصرپویا، رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران طي حكمي “مهدي خداپرست” را به عنوان “مشاور و سرپرست روابط عمومي” اين سازمان منصوب كرد.

آنطور که روابط عمومي سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران گزارش داده است، دكتر رضا كرمي محمدي، طي حكمي با قدرداني از زحمات و خدمات ارزنده “داوود پنهاني” مدير پيشين روابط عمومي، “مهدي خداپرست” را به عنوان “مشاور و سرپرست روابط عمومي” اين سازمان منصوب كرد.

مهدي خداپرست سرپرست جديد روابط عمومي سازمان، فارغ التحصيل كارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعي است كه مديريت روابط عمومي و امور بين الملل شركت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو)، سازمان نوسازي شهر تهران، مشاور و رئيس حوزه مدير عامل شركت توسعه فضاهاي فرهنگي شهر تهران و مدير مركز خدمات اجتماعي و رفاهي بخشي از مسئوليت هاي او بوده است.

در بخشي از اين حكم آمده است: اميد است با اتكال به خداوند متعال و بهره گيري از كليه ظرفيت هاي موجود با برنامه ريزي ، هدايت و نظارت هوشمندانه نسبت به انجام هر چه بهتر وظايف محوله اهتمام ورزيده و با نگاه دقيق ، علمي و متكي بر روحيه خدمت رساني و خدمت گزاري، سازمان را در نيل به اهداف عاليه و پيشرفت بهينه امور ياري نماييد.