نشست شورای هماهنگی روابط‌عمومی دستگاه های اجرایی خوزستان به ریاست مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، نشست شورای هماهنگی روابط‌عمومی دستگاه های اجرایی دوشنبه ۱۷ شهریورماه به ریاست سعید رضوانی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.