محمود حق وردی به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از وبسایت انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی شهر تهران، هیئت مدیره این انجمن صنفی، محمود حق وردی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی انجمن، منصوب کرد.

حق وردی، فارغ التحصیل کارشناسی علوم ارتباطات و روابط عمومی از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۹ است و در کارنامه او ۱۸ سال سابقه فعالیت در روابط عمومی سازمان های دولتی، دیده می شود.

انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی تهران امیدوار است با تغییرات در واحد روابط عمومی، تعامل بیشتری با اعضا و رسانه ها ایجاد کند و استفاده مؤثرتری از ابزارهای ارتباطی خود را برای دریافت بازخورد اعضا، داشته باشد.