قربانعلی تنگ شیر مدرس دانشگاه – هوش یک پتانسیل و توان بالقوه از جنس زیست – روانشناختی برای پردازش اطلاعات است که در شرایط مختلف و چیدمان های فرهنگی مختلف می‌تواند فعال شود و کمک کند تا افراد مشکلات پیش رو… در آن فرهنگ و جامعه را حل کنند و محصولاتی تولید کنند که در آن فرهنگ ارزشمند محسوب می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، مطرح شدن نظریه هوش های چندگانه دامنه وسیعی از شیوه های نوین مدیریتی و آموزشی را در جهت تحقق اهداف مورد نظر ایجاد کرد. چون هر فرد به انواع متفاوت هوش و با درجات مختلف دسترسی دارد.

هوش یک پتانسیل و توان بالقوه از جنس زیست – روانشناختی برای پردازش اطلاعات است که در شرایط مختلف و چیدمان های فرهنگی مختلف می‌تواند فعال شود و کمک کند تا افراد مشکلات پیش رو … در آن فرهنگ و جامعه را حل کنند و محصولاتی تولید کنند که در آن فرهنگ ارزشمند محسوب می‌شوند.

هوش های انسانی را می‌توان در هشت گروه زیر طبقه بندی کرد:
۱- هوش موسیقی ریتمیک
۲- هوش دیداری – فضایی
۳- هوش کلامی یا زبانی
۴- هوش منطقی ریاضی
۵- هوش بدنی یا جنبشی
۶- هوش میان فردی
۷- هوش درون فردی
۸- هوش طبیعت گرایی و درک طبیعت

هر یک از این هوش ها کاربردهای تخصصی خودشان را دارند و می‌توانند به افراد در زندگی روزانه شان کمک کنند.

در روابط عمومی مدیرانی که در خصوص هوش های چندگانه از ضرایب بالاتری برخوردار باشند موفق تر هستند. این مدیران به این دلیل که از قدرت استدلال و منطق و مهارت‌های ارتباطی بالاتری برخوردارند موفق تر هستند. اصولاً شخصیت‌های مطلوبی هستند.

به مواردی همچون ایجاد جوی مناسب و جلب اعتماد همکاران همراه با تشویق و علاقه توجه به پیشنهادهای همکاران و مشارکت در تصمیم گیری ها اهمیت می دهند. این افراد علاوه بر رعایت مقررات و ایجاد جوی دوستانه، راحت‌تر می‌توانند سازمان خود را رهبری و هدایت کنند و در نتیجه اثر بخشی بیشتر در اهداف سازمانی مشهود خواهد شد.