قیمت اعلام شده برای مزایده هواپیماهای هما تضمین فرآیند انجام کار است نه قیمت پایه؛

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از مشرق، حسین جهانی مدیرکل روابط عمومی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما درباره قیمت فروش هواپیماهای هما در توییتر نوشت: قیمت اعلام شده برای مزایده هواپیماهای هما تضمین فرآیند انجام کار است نه قیمت پایه؛ تضمینی که اشخاص برای اثبات قصد و توان خود به نفع کارفرما می‌سپارند تا در مراحل بعدی انجام مزایده باشند.

قیمت‌ها در مزایده‌های دولتی محرمانه بوده و در روز بازگشایی پاکت ها مشخص می‌شود.

توییت مدیر روابط عمومی هواپیمایی هما

مزایده هواپیمایی هما