اولین نشست مدیران روابط‌عمومی شرکت های آب منطقه ای شمال کشور با عنوان استان های قطب سوم با حضور مدیران دفاتر روابط عمومی های استانهای آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران به صورت ویدئو کنفرانسی و به میزبانی و مرکزیت آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، اولین نشست مدیران روابط عمومی شرکت های آب منطقه ای شمال کشور با عنوان استان های قطب سوم با حضور مدیران دفاتر روابط عمومی های استان های آذربایجان غربی، خراسان شمالی، گلستان و مازندران به صورت ویدئو کنفرانسی و به میزبانی و مرکزیت آذربایجان شرقی برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی در ابنتدای این نشست آقای عزیزپور مدیر دفتر روابط عمومی آب منطقه ای آذربایجان شرقی توضیحاتی در خصوص اهداف برگزاری این جلسه ارائه داد و افزود همفکری و تبادل تجربیات و نظرات مدیران در این جلسات می تواند تاثیر بسزایی در بهبود عملکرد روابط عمومی شرکت ها در بخش های مختلف فرهنگی و تخصصی داشته و ارتباط دفاتر روابط عمومی را بیشتر و تبادل اطلاعات و تجارب را تسریع نماید.

در ادامه نشست هریک از مدیران دفاتر روابط عمومی شرکت های آب منطقه ای آذربایجان غربی، گلستان و خراسان شمالی به بیان نقطه نظرات و چالش هایی راکه این دفاتر با آن مواجه هستند را مطرح نموده و مقرر گردید در جلسات آتی ضمن بررسی موارد مطرح شده توسط آقای عزیز پور از طریق مکاتبه با شرکت مدیریت منابع آب ایران نسبت به رفع چالش های مشترک شرکت ها تصمیمات لازم اتخاذ گردد.