متن اطلاعیه معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا بدین شرح است: مرجع رسمی انتشار اخبار سپاه و بسیج در استان معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا بوده و انعکاس اخبار و اعلام مواضع به طروق دیگر مورد تایید این نهاد انقلابی نیست.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از بسیج نیوز، معاونت روابط عمومی وتبلیغات سپاه نینوا اعلام کرد مرجع رسمی اخبار سپاه و بسیج سپاه نینوا  فقط معاونت روابط عمومی وتبلیغات است.

متن اطلاعیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا بدین شرح است:

مرجع رسمی  انتشار اخبار سپاه بسیج در استان معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا بوده و انتشار اخبار واعلام مواضع  به طروق دیگر مورد تایید این نهاد انقلابی نیست.

از مخاطبین، مردم عزیز و رسانه های استان انتظار می رود اخبار مربوط به سپاه بسیج را فقط از طریق معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا و سایت خبرگزاری بسیج گلستان یا کانال خبرگزاری بسیج گلستان دنبال کنند.