کتاب هوش هیجانی نوشته براندن کوپر یک راهنمای جامع کسب مهارت‌های اجتماعی، بهبود روابط، افزایش هوش هیجانی و تسلط بر نفس است.

هوش هیجانی را توانایی فرد در مدیریت آنی اتفاق‌های پیش رو می‌دانند. همین تعریف یک‌خطی کافی است تا به میزان تاثیر آن بر زندگی شخصی و اجتماعی خود پی ببریم. درست است که در طول تاریخ و برای مدت‌هایی مدید افرادی با ضریب هوشی بالا جایگاه بالاتر و بهتری در جوامع داشته‌اند اما به‌مرور زمان این جایگاه در اختیار آنهایی قرارگرفته است که توانایی کنترل و مدیریت وقایع در لحظه و رویارویی موجه با اتفاق‌های پیش‌بینی ‌نشده و ناگهانی را دارند؛ یعنی همان‌هایی که در اصطلاح از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند.

اهمیت داشتن چنین توانایی‌ای در درک آنی لحظات است. برنده‌ی واقعی کسی است که لحظه را غنیمت دانسته و با تمام قدرت در آن زندگی کرده و موثر باشد. «خودآگاهی» و «مهارت اجتماعی» را می‌توان مهارت‌هایی دانست که در بالا بودن هوش هیجانی افراد تاثیرگذارند.

«برندن کوپر» نویسنده کتاب «هوش هیجانی» تلاش کرده با بررسی عمیق جنبه‌های مختلف هوش هیجانی در افراد، راه‌هایی برای افزایش این مهارت‌ها به خوانندگان ارائه دهد. اهمیت این ارائه در آن است که هوش هیجانی ارتباطی مستقیم با اعتمادبه‌نفس و میزان موفقیت افراد در امور مختلف از جمله افزایش روابط عمومی دارد.

 

کتاب هوش هیجانی