در بین دانشگاه ها، روابط‌عمومی دانشگاه میبد در جشنواره روابط عمومی‌های برتر دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری منطقه ۶ کشور موفق به کسب رتبه اول در شاخص‌ «اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها» شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، در نشست مجازی مدیران روابط عمومی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری منطقه ۶ کشور که به میزبانی دانشگاه هنر اصفهان و با حضور دکتر علیرضا عبداللهی نژاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت علوم و دکتر ندا شفیعی معاون مدیر کل، سرکار خانم زرین کفش دبیر مناطق ده گانه و مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۶، صبح روز سه شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ برگزار شد، برترین های جشنواره روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز علمی فناوری منطقه ۶ کشور معرفی شدند و روابط عمومی دانشگاه میبد موفق به کسب رتبه اول در بخش «اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه ها» در بین دانشگاه های منطقه ۶ کشور گردید.

لازم به یادآوری است این جشنواره در سه محور عمومی شامل «اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه‌ها»، «تبلیغات و انتشارات در راستای اجرای مدیریت سبز» و «روابط عمومی الکترونیک» و دو محور ویژه شامل «مدیریت سبز و مصرف بهینه منابع» و «مسئولیت اجتماعی» برگزار شد.

همچنین در این نشست، انتخابات دبیر منطقه ۶ کشور هم برگزار گردید که محمد جباری مدیر روابط عمومی دانشگاه هنر اصفهان بار دیگر با کسب اکثریت آراء بعنوان دبیر مدیران روابط عمومی دانشگاه های منطقه ۶ کشور انتخاب گردید.

شایان ذکر است دانشگاه های منطقه ۶ کشور شامل دانشگاه ها، مراکز پژوهشی، پارک های علم و فناوری استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد است.