خط ۱۳۲ کیلوولت شاهد بهبهان – بهمئی ۸۲ کیلومتر طول مدار دارد و باعث پایداری شبکه و افزایش انتقال ظرفیت شبکه ۱۳۲ کیلوولت در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اعلام خبر پایان عملیات احداث خط ۱۳۲ کیلو ولت شاهد بهبهان – بهمئی، گفت: هزینه سرمایه گذاری این پروژه بالغ بر هزار و ۶۶ میلیارد ریال بوده است.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: خط ۱۳۲ کیلوولت شاهد بهبهان – بهمئی ۸۲ کیلومتر طول مدار دارد و باعث پایداری شبکه و افزایش انتقال ظرفیت شبکه ۱۳۲ کیلوولت در شهرستان بهمئی استان کهگیلویه و بویراحمد خواهد شد.
وی بیان کرد: با توجه به پیک بار، برقداری و اتصال آن به شبکه به بعد از گذر از پیک موکول شده و تنها تحت ولتاژ ۳۳ کیلوولت قرار گرفته است.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: این پروژه باعث تامین انرژی پست ۱۳۲ کیلو ولت بهمئی و ایجاد زیرساخت های لازم در منطقه جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی خواهد شد.
بنابراین گزارش، از مهرماه سال ۹۸ تاکنون ۲۱۴ کیلومتر مدار خط و ۱۱۳ کیلومتر مدار هادی پرظرفیت به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این شرکت در استان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.