نفیسه سرلک به عنوان مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی باشگاه پرسپولیس انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از خبرگزاری فوتبالی، سرپرست مرکز علمی کاربردی پرسپولیس با صدور حکمی، نفیسه سرلک را به عنوان مدیر امور فرهنگی و روابط عمومی این مرکز منصوب کرد.

دکتر علیرضا اسماعیلی در این حکم، فراهم آوردن زمینه‌های تحقیقات بنیادی را از اهداف متعالی این مرکز توصیف کرد و خواستار توجه ویژه نسبت به آن شد.