دکتر افشار پرویز بابادی مدیر خانه مطبوعات خوزستان، از اتمام نشست های خبری گزینشی توسط ادارات و سازمان های استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از امید خوزستان، اتمام نشست های خبری گزینشی در استان خوزستان دکتر افشار پرویز بابادی مدیر خانه مطبوعات خوزستان، در مصاحبه ای، از اتمام نشست های خبری گزینشی توسط ادارات و سازمان های استان خبر داد. پرويز بابادی در این مصاحبه با انتقاد از روابط عمومی ادارات و سازمان های خوزستان، از اتمام نشست های خبری گزینشی در استان خوزستان سخن گفت.

پرويز بابادی در این مصاحبه با انتقاد از روابط عمومی ادارات و سازمان های خوزستان گفت: طی دیدار با سعید رضوانی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان، ضمن گلایه جهت عدم دعوت از رسانه های مستقل خوزستان در جلسات و نشست های خبری، موضوع دعوت های گزینشی اخیر ادارات و سازمان های خوزستان از رسانه ها به بهانه کرونا را پیگیری کرده و ضمن گلایه جهت عدم دعوت از رسانه های منتقد خوزستان در جلسات خبر، به نمایندگی از تمام رسانه های استان خوزستان خواهان اتمام این رویه غلط شدیم.

مدیر خانه مطبوعات خوزستان گفت: رسانه های مستقل نقد منصفانه را رواج می دهند و حضور رسانه های منتقد در نشست های خبری باعث شفافیت عملکرد آن سازمان می شود.

پرویز بابادی گفت: پیشنهاد ما به مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان و همچنین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این است که دعوت از خبرنگاران از طریق خانه مطبوعات استان خوزستان صورت پذیرد تا ضمن دعوت از رسانه های رسمی و دارای مجوز به صورت چرخشی، حضور تمام رسانه ها در نشست های مختلف امکان پذیر شود.

مدیر خانه مطبوعات خوزستان در پایان گفت: نشست های خبری گزینشی توسط روابط عمومی های ادارات و سازمان های استان خوزستان باید به اتمام برسد و این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد.

ساماندهی روند اشتباه دعوت از رسانه های همسو با روابط عمومی ها در ماه های اخیر که با انتقاد فراوان‌ رسانه های استان مواجه شده بود یکی از مطالبات جامعه خبری استان خوزستان بود که امروز توسط دکتر افشار پرویز بابادی مدیر خانه مطبوعات خوزستان پیگیری

عملکرد کوتاه و پرثمر پرویز بابادی در خانه مطبوعات استان نوید روزهای روشن و امیدبخش برای جامعه خبری استان خوزستان داده است.