مدیرکل روابط‌عمومی و امور بین الملل استانداری ایلام و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گفت: عملکرد روابط عمومی های استان در تیرماه بر اساس ارزیابی های انجام شده نسبت به ماه های گذشته ارتقا یافت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری ایلام و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان گفت: عملکرد روابط عمومی های استان در تیرماه بر اساس ارزیابی های انجام شده نسبت به ماه های گذشته ارتقا یافت.

به گزارش شارا از پایگاه اطلاع‌رسانی استانداری ایلام، آیت قیصربیگی با اشاره به ارزیابی عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی استان در حوزه روابط عمومی ها افزود: فرآیند پاسخگویی و اطلاع‌رسانی دستگاه های اجرایی استان ۱۵ درصد رشد داشته است.

وی ادامه داد: در ارزیابی های بعمل آمده بر اساس‌ شاخص های بیست گانه، عملکرد چهار درصد روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان بسیار ضعیف، ۳۷ درصد ضعیف، ۵۰ درصد متوسط و ۹ درصد خوب بوده است.

وی افزود: این درحالی است که در خرداد ماه این آمار ۱۲ درصد بسیار ضعیف، ۴۴ درصد ضعیف، ۴۲ درصد متوسط و تنها ۲ درصد در وضعیت خوب بود.

وی با ذکر اینکه تاکنون هیچ دستگاهی نتوانسته است، نمره بسیار خوب را در این ارزیابی ها بدست آورد، اضافه کرد: طی چهار ماه گذشته تا کنون شاهد رشد و ارتقای وضعیت روابط عمومی های استان در سطح دستگاه‌های اجرایی بوده ایم.

قیصربیگی بیان کرد: در دو ماه فروردین و اردیبهشت ۹۱ درصد دستگاه ها در وضعیت ضعیف بوده اند که این میزان در تیرماه به ۴۱ درصد کاهش یافته است.

وی در ادامه به ارزیابی روابط‌عمومی فرمانداری های استان پرداخت و گفت: در ارزیابی تیرماه کماکان ۸۰ درصد روابط‌عمومی فرمانداری ها در وضعیت ضعیف قرار دارند اگر چه نسبت به خرداد ماه ۱۰ درصد بهبود یافته است.

وی در خصوص نحوه ارزیابی ها گفت: این ارزیابی ها بصورت ماهیانه و بر اساس شاخص های بیست گانه و در سه سطح اطلاع‌رسانی، پاسخگویی و نوآوری انجام می شود.

وی افزود: در ارزیابی ها سعی شده است وضعیت موجود انعکاس داده و شفاف به مردم گزارش شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری ایلام هدف از اجرای ارزیابی ماهیانه را تقویت جایگاه مردم در سازمان ها و نهادها و حضور و ارتباط بیشتر مسئولان با مردم عنوان کرد و گفت: در ارزیابی ها هم بر اطلاع رسانی صریح و به موقع و هم بر تعامل و پاسخگویی مسئولان با مردم و رسانه ها بعنوان نمایندگان افکار عمومی تاکید شده است.

وی روند جایگاه روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان را رو به رشد خواند و گفت: در این میان روابط‌عمومی فرمانداری های استان نیازمند تقویت بیشتر است چراکه وضعیت موجود شایسته فرایند پاسخگویی در این حوزه نیست.

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی های استان ایلام درباره نتایج ارزیابی های روابط‌عمومی دستگاه‌های اجرایی و فرمانداری های استان در تیرماه گفت: در این ماه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای و برق استان به طور مشترک رتبه اول، بهزیستی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رتبه دوم و صنعت، معدن و تجارت استان نیز رتبه سوم و در حوزه فرمانداری هم فرمانداری های بدره، دهلران و چرداول به ترتیب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.