تعداد ۴۶ کشور از جمله کشور جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون سنگاپور در مورد اجرای موافقتنامه های حاصل از میانجی گری را امضاء نمودند. از آن زمان دولت های سنگاپور، قطر، فیجی، عربستان سعودی، بلاروس و اکوادور به این کنوانسیون پیوستند و اسناد تصویب یا تایید مربوطه خود را به امین کنوانسیون سپرده اند. این کنوانسیون از ۲۲ شهریور۱۳۹۹ لازم الاجرا گردید.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری، کنوانسیون میانجی گری سنگاپور، پس از ۴ سال مذاکرات مستمر در دسامبر سال ۲۰۱۸ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب گردید. و در تاریخ ۷ اوت ۲۰۱۹ ( ۱۶ مرداد ۱۳۹۸) جهت امضا در سنگاپور مفتوح شد. در اولین روز افتتاح این کنوانسیون برای امضا، جمهوری اسلامی ایران به همراه ۴۵ کشور دیگر از جمله چین، سنگاپور و آمریکا آن را امضا و به این سند بین المللی پیوستند. طبق ماده ۱۵، کنوانسیون مذکور پس از انقضای شش ماه از تاریخ سپردن سومین سند تصویب ، قبول، تایید یا الحاق ، لازم الاجرا می شود.

با اجرایی شدن این کنوانسیون، فعالین اقتصادی و تجاری و شرکت ها، اطمینان بیشتری خواهند یافت که برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی علاوه بر سایر روش ها مانند داوری، به میانجی گری مراجعه کنند. سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی چین، آمریکا و هند این کنوانسیون را امضا نموده اند.

کشورهای آسیایی امضا کننده این کنوانسیون ( کره جنوبی، هند و چین) جزء اقتصاد های برتر جهانی می باشند. علی رغم پیش بینی های رو به پایین اقتصادی ، آسیا با رشد بیش از دو سوم رشد جهانی در سال ۲۰۱۹ سریعترین رشد در جهان را داشته است. به این ترتیب ، استفاده از میانجی گری رواج بیشتری می یابد و به نوبه خود باعث رشد تجارت بین الملل خواهد شد.

تعداد زیاد امضا کنندگان این کنوانسیون بعنوان یک معاهده تجاری، بی سابقه است. علی رغم اینکه کشورها  در نظام های حقوقی و قضایی خودمتفاوت  هستند، حمایت گسترده کشورها  از این کنوانسیون نشان دهنده این واقعیت است که میانجی گری می تواند نقش بیشتری در حل اختلافات بین المللی داشته باشد. با لازم الاجرا شدن کنوانسیون آن هم  یکسال پس از آغاز امضای آن، انتظار می رود که میانجی گری به جریان اصلی  حل و فصل اختلافات تبدیل شود و مهمترین هدف آن یعنی تسهیل تجارت بین الملل، حاصل گردد.