نشست مشترک شورای هماهنگی روابط‌عمومی های دستگاه های اجرایی و شورای اطلاع رسانی سیستان و بلوچستان با حضور ربیعی سخنگوی دولت برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، ربیعی سخنگوی دولت در نشست مشترک شورای هماهنگی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شرایط امروز ما هم تقریبا شرایط جنگی است و ان هم جنگ نرم افزود: رسانه های غربی کارهای زیادی علیه نظام ما انجام دادند و راه اندازی توییت ها و ایجاد هشتک ها علیه مردم و نظام ما از جمله اهداف دشمنان ما است.

وی با تاکید بر اینکه هدف دشمنان کوچک کردن ایران است گفت: روابط عمومی ها لازم است با اطلاع رسانی درست ،دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارند.

ربیعی افزود: هم افزایی دستگاهی باید ایجاد و پیوست رسانه ای هم لازم است انجام شود و اجتماعی کردن پروژه ها ضرورت دارد.