محله زعفرانیه به عنوان محله پیشنهادی در اجرای طرح «محله دوستدار کودک» در شمال تهران انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از پایگاه خبری روابط عمومی شهرداری ها، محله زعفرانیه به لحاظ پتانسیل های زیر ساختی و سطح مشارکت شهروندی به عنوان محله پیشنهادی در اجرای طرح «محله دوستدار کودک» در شمال تهران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه یک، سید حمید موسوی شهردار این منطقه در جلسه هم اندیشی انتخاب “محله دوستدار کودک” در شمال تهران، که با حضور مجتبی دانشور مدیر کل و سهیل سلیمیان معاون و مدیران آموزش های شهروندی شهرداری تهران، معاونین شهرداری منطقه یک، شهرداران نواحی، مدیران اجتماعی ستاد و نواحی شهرداری منطقه یک و مشاوران طرح مذکور برگزار شد با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: محله زعفرانیه با بررسی های انجام شده به عنوان “محله دوستدار کودک” در منطقه یک انتخاب شد تا مراحل بعدی و فرایند عملیاتی کار به اجرا برسد.
وی گفت: یکی از راه های تحقق شعار شهرداری تهران با عنوان “تهران شهری برای همه” توجه به مناسب سازی شهر برای گروه های مختلف شهروندان، از جمله زنان، مردان، کودکان، معلولان و … است.
موسوی افزود: در همین راستا و با بهره گرفتن از مشارکت خوب شهروندان منطقه، طرح «محله دوستدار کودک» را با این امید که به تدریج تمامی محلات برای این موضوع با اهمیت، مناسب سازی شوند، به مرحله اجرا در می آوریم.
مجتبی دانشور مدیر کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران نیز گفت: ۱۱ سال است که چنین طرحی در شهرداری تهران با ابلاغ شورای اسلامی شهر، کلید خورده است اما آن چه به طور جدی در این عرصه اتفاق افتاده مربوط به پیوستن ۵ محله از ۵ منطقه در سال گذشته به طرح «محله دوستدار کودک» است.
سید عباس سجادی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک نیز در این جلسه گفت: مهمترین سرمایه هر جامعه کودک و سرمایه های انسانی آن است و اقتصادی ترین فعالیت انسانی می تواند به فعالیت دوران کودکی برگردد و تامین کننده نیازهای جامعه باشد برای همین برای انتخاب محله دوستدار کودک فرایندهای مختلف برای انتخاب محله انجام و استانداردها، مورد نظر قرار گرفت و با حضور شهردار منطقه یک، آموزش های شهروندی شهرداری تهران و شهرداران نواحی و مدیران اجتماعی نواحی محله زعفرانیه انتخاب شد.