با حکم رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، «محسن عسکری» به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از ایلنا، اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی گزارش داده است که جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در حکمی «محسن عسکری» را نظر به تجارب، به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و تشریفات این سازمان منصوب کرد.

در بخشی از حکم وی آمده است:

امید است با استعانت از درگاه ایزد منان، با برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم و بهره مندی از تمامی ظرفیت ها در چارچوب قوانین و مقررات، در انجام وظایف محوله و خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و سربلند باشید.