روابط عمومي وقتي خلاق است كه با كمترين نيروي انساني و بودجه بتواند خروجي خلاقانه و متفاوتي داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از عصر پویا، سيد جمال هاديان رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات كه به عنوان سخنران در سومين جلسه از وبينارهاي روابط عمومي حرفه اي اين شركت حضور داشت با اشاره به مطلب فوق افزود: امروزه هوش مصنوعي با تحليل اخبار، بازخورد و شناساندن سليقه مخاطبان مي تواند گام بعدي روابط عمومي ها را به آن ها نشان دهد و در واقع صرف هزينه در اين مسير به نوعي سرمايه گذاري در روابط عمومي هاي تبليغات محور محسوب مي شود.

براساس اعلام روابط عمومي شركت توسعه صنايع بهشهر، وي بهره گيري از استعاره و ايهام را براي به فكر واداشتن و اغناي مخاطب در بحث تبليغات از ضروريات دانست و ادامه داد: اين تاثيرگذارترين و عالي ترين اتفاقي است كه مي تواند در تبليغات اتفاق بيفتد.

هاديان با اشاره به اهميت خلاقيت و پرهيز از كارهاي كليشه اي و تكراري گفت: روابط عمومي وقتي خلاق است كه با كمترين نيروي انساني و بودجه بتواند خروجي خلاقانه و متفاوتي داشته باشد. وي اضافه كرد: در بحث توليد محتوا پيشنهاد مي شود پيش از وقوع رويداد خبري، اخبار آماده مبتني بر فرازهايي از سخنان مقام ارشد سازمان، عكس و فيلم هاي مربوطه تدارك و بدين ترتيب خوراك رسانه ها از قبل آماده شود تا تمايل آن ها به استفاده از اين اخبار و اطلاعات بيشتر شود.

رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت ارتباطات همچنين تاكيد كرد: روابط عمومي ها بسته به ماموريتي كه دارند به سه گروه سياسي، تبليغاتي و خدمات عمومي تقسيم مي شوند كه براي هر يك مسئوليت اجتماعي نيز وجود دارد. وي در پايان از روابط عمومي ها خواست تا با شناخت دقيق از وظايف خود به جاي امور روزمره اي كه انجام آن در حوزه وظايف واحد خدمات و پشتيباني است، نقش خود را در مسايلي چون برپاپي كمپين هاي تبليغاتي، افزايش سودآوري و كيفيت خدمات، محصولات و تحليل نظر مخاطبان به خوبي ايفا كنند.