روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان روابط عمومی فعال در حوزه استانی در جهت برگزاری مناسب برنامه های “هفته دولت” سال۹۹ مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از برنا، در تقدیرنامه کاوه احمدی مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان به پیام نظر مدیر روابط عمومی این اداره کل با اشاره به پوشش خبری و بازتاب مناسب برنامه های هفته دولت سال۹۹ آمده است:

همکار محترم مسوول روابط عمومی تهران

جناب آقای پیام نظر

پیش بردن اهداف سازمانی جز با مشارکت جمعی، وفاق و همدلی تحقق نمی یابد. نگاه مسئولانه به وظایف و درک متعهدانه از اهداف و نیات سازمانی و وظیفه شناسی به هنگام، از مبانی اساسی اخلاق اداری است. بدین وسیله از کوشش ها و مساعی مجدانه جناب عالی که در جهت برگزاری مناسب برنامه های هفته دولت سال۹۹ تقدیر و تشکر نموده، و شما را بعنوان روابط عمومی فعال در حوزه معرفی می نماید.