مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: جهت اطلاع رسانی به مردم شریف استان اقدامات و عملکردهای دستگاه های زیر مجموعه وزارت در استان تجمیع شده و به درستی به عموم مردم نشان داده شود و این گزارش دهی صحیح و شفاف میسر نیست، مگر با حضور مدیران روابط عمومی که این امر مهم را به ثمر برسانند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از مسئول روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان درسومین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی های زیر مجموعه وزارت در همدان  گفت: مقام عالی وزارت با ایجاد سامانه شفافیت پیشگام شفاف سازی و مبارزه با فساد در همه مظاهر آن شده‌اند چرا که همواره معتقد به اصل امانت داری در مسئولیت‌ها و پاسخگویی شفاف و صریح به مردم بوده اند بنابراین این مهم همواره رویکرد خدمت رسانی در ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز ادارات زیر مجموعه وزارت متبوع در استان همدان خواهد بود و روابط عمومی های دستگاه ها می‌بایست نسبت به اطلاع رسانی این سامانه به مردم عزیز استان اقدامات لازم را انجام دهند.

کیوان شکوه گفت: جهت اطلاع رسانی به مردم شریف استان اقدامات وعملکردهای دستگاه های زیر مجموعه وزارت در استان تجمیع شده و به درستی به عموم مردم نشان داده شود و این گزارش دهی صحیح و شفاف میسر نیست، مگر با حضور مدیران روابط عمومی که این امر مهم را به ثمر برسانند.