سازمان اموال تمليكي آمادگي كامل در خصوص تعيين تكليف كالاهاي به تملك رسيده دولت را دارد و در صورت اعلام اظهار نامه متروکه و اخذ احکام از سوی حاکم شرع با حداكثر توان کالاهای اعلام شده را تعيين تکلیف خواهیم كرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، در پي سفر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور، سيد حسين ميرمعيني، عضو هيات مديره و معاون بهره برداري و فروش اموال منقول براي شركت در نشست تخصصي بررسي مشكلات رسوب كالا به استان هرمزگان سفر كرد.

اين نشست با حضور وزراي مربوطه و مديران كل سازمان هاي ذيربط در بندر شهيد رجائي برگزار شد.
در همين رابطه ميرمعيني اظهار داشت: سازمان اموال تمليكي آمادگي كامل در خصوص تعيين تكليف كالاهاي به تملك رسيده دولت را دارد و در صورت اعلام اظهار نامه متروکه و اخذ احکام از سوی حاکم شرع با حداكثر توان کالاهای اعلام شده را تعيين تکلیف خواهیم كرد.

عضو هيات مديره سازمان اموال تمليكي گفت: بیش از ۸۰ درصد کالاهای متروکه تحت تملك را در جهت حمایت از تولید داخلي و بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون امور گمرکی اعاده نموده ایم.

لازم به ذکر است پس از اتمام  جلسه، ميرمعيني ضمن بررسي وضعيت پرونده ها و انبارهاي اموال تمليكي هرمزگان با كاركنان اين مديريت ديدار صميمانه اي داشت.