با حکم محمدصادق معتمدیان، احمد محبی به سمت مدیرکل روابط عمومی استانداری منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از ایسنا، با حکم استاندار خراسان جنوبی، محبی، مدیرکل روابط عمومی استانداری شد.

محبی معاونت صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی، مشاور مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی و مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را در کارنامه کاری خود دارد.