احمدحسین فتایی گفت: افزایش زمینه شیوع ویروس کرونا در ماه های آینده مهمترین دغدغه ای است که افکار عمومی را به خود مشغول ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از برنا، فتایی در  شورای اطلاع رسانی استان ،اظهار کرد: در جلسه قبل شورا مصوب گردید که دستگاه های اجرایی و نهاد های حکومتی با محوریت روابط عمومی های خویش نسبت به انعکاس درست خدمات نظام و دولت به مردم اقدام نمایند و در همین راستا در هفته دفاع مقدس شاهد برگزاری نمایشگاه «چهل سال اقتدار» بودیم که لازم است از مجریان برگزاری آن تقدیر کنیم.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: تقویت روابط عمومی دستگاه های اجرایی لازمه و پیش شرط انعکاس خدمات صورت گرفته است و مدیران می بایست در خصوص تقویت نیروی انسانی و تجهیزات روابط عمومی ها اقدام نمایند.

فتایی بیان کرد: لازم است کمیته های زیر مجموعه شورا به صورت منظم جلسات و نشست های خود را با دستگاه های عضو کمیته برگزار و در جلسه اصلی با پیشنهادات تدوین شده و گزارشات دقیق حضور یابند تا مصوبات شورای اطلاع رسانی از قوت بیشتری برخوردار باشد.

او خاطر نشان کرد: افزایش زمینه شیوع ویروس کرونا در ماه های آینده مهمترین دغدغه ای است که افکار عمومی را به خود مشغول ساخته و لازم است رسانه ها و روابط عمومی دستگاه ها و نهادها در این خصوص مدیریت درستی بر مخاطبان خویش داشته باشند.