به منظور ارتقاء کیفیت برنامه های اطلاع رسانی از فعالیت ها و اقدامات بهزیستی استان اردبیل نشست مشورتی توسط مسئول روابط عمومی با مدیرکل بهزیستی استان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از اداره کل بهزیستی استان اردبیل، در این نشست مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به تنوع فعالیت ها و گستردگی خدمات به افراد جامعه هدف خواستار اطلاع رسانی مطلوب از تمامی فعالیت های سازمان در سریعترین زمان ممکن از سوی روابط عمومی شد.

دکتر ستاری با اشاره به اینکه اکثر فعالیت ها از طریق بهزیستی استان به سازمان انعکاس می باشد تصریح کرد : وظیفه اصلی روابط عمومی در قبال این  بازتاب سریع و اطلاع رسانی درست به عموم مخاطبان و در نهایت افراد جمعیت هدف است و لازم است کسانی که در این حوزه فعالیت دارند به دانش روز و تجهیزات لازم مجهز باشند.

وی همچنین در ادامه بر بهبود تعامل و ارتباط موثر با مسئولین واحدها، اصحاب رسانه و جراید، مسئولین شهرستان ها و سایر مدعوینی که به انحای مختلف با سازمان در ارتباط هستند تاکید کرد.