فراخوانی عمومی جهت انتخاب مدیر روابط عمومی شرکن آب منطقه ای یزد منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از اخبار بنا، در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو و با توجه به اهمیت عنصر مدیریت درتوسعه یافتگی سازمان ها و به منظور بهره مندی از ظرفیت های ارزشمند مدیریتی وایجاد فرصت های برابر برای انتخاب افراد شایسته، توانمند و علاقه مند به ایفای نقش موثر درمدیریت های شرکت، از کلیه افراد واجد شرایط پست مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد دعوت به عمل می آید تا مدارک و مستندات خود را مطابق شرایط پیوست حداکثر تا پایان روز ۱۵/ ۷/ ۱۳۹۹ به دبیرخانه انتخاب و انتصاب مدیران (مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی) ارائه نمایند.

جهت دریافت فرم اطلاعات عمومی و اختصاصی متقاضیان کلیک فرمایید

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران