مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت نسبت به خطر تجمع های غیرضروری هشدار داد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از برنا، کیانوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت در توئیتی نوشت: تجمع غیرضروری، عدم رعایت فاصله فیزیکی، عدم استفاده همگانی از ماسک، کرونا را جدی بگیریم.

WhatsApp Image 2020-10-03 at 23.06.12