روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان یزد از سوی وزارت ورزش و جوانان به عنوان روابط عمومی فعال در حوزه کشوری و استانی در جهت برگزاری مناسب برنامه های “هفته دولت” سال۹۹ معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از برنا، در تقدیرنامه «کاوه احمدی» مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان خطاب به «محمود حاجی حسینی”» مدیر روابط عمومی این اداره کل با اشاره به پوشش خبری و بازتاب مناسب برنامه های هفته دولت سال۹۹ آمده است:

پیش بردن اهداف سازمانی جز با مشارکت جمعی، وفاق و همدلی تحقق نمی یابد.

نگاه مسئولانه به وظایف و درک متعهدانه از اهداف و نیات سازمانی و وظیفه شناسی به هنگام، از مبانی اساسی اخلاق اداری است. بدین وسیله از کوشش ها و مساعی مجدانه جناب عالی که در جهت برگزاری مناسب برنامه های هفته دولت سال۹۹ تقدیر و تشکر نموده، و شما را بعنوان روابط عمومی فعال در حوزه استانی اعلام و این لوح سپاس اهدا می شود.

از درگاه حضرت حق، توفیق خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی را خواستارم.