به منظور ساماندهی و ارائه خدمات مطلوب‌تر مدیریت سالن‌های اصلی جلسات به روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه محول شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، دکتر احمد خامسان رئیس دانشگاه بیرجند، با ارسال نامه‌ای به مدیران دانشگاه اعلام کرد: از سال گذشته به منظور ارائۀ خدمات مطلوب در زمان برگزاری جلسات و همایش‌ها، طرح ساماندهی سالن‌های جلسات دانشـگاه در دسـتور کار قرار گرفته است که به همین منظور مدیریت سالن‌های اصـلی دانشگاه به مدیریت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشـگاه محول شد.
براین اساس مدیریت سالن جلسات شکوه شرق واقع در حوزه ریاست، سالن گردهمایی رسانه در طبقۀ همکف سازمان مرکزی، سالن چند منظوره امید، سالن جلسات بشارت در مرکز مشاوره و درمان، تالار همایش‌های ولایت، سالن جلسات و همایش‌های شهدای دانشجو در محل پردیس شهدا برعهده روابط عمومی واطلاع‌رسانی قرار گرفت.
لذا لازم است در صورت نیاز به استفاده از سالنها، هماهنگی با مدیریت روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه صورت پذیرد.