دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران طی حکمی، سید رحمان حسین‌پور را به سمت رییس اداره‌کل روابط‌عمومی این بانک منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، دکتر شیری نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل پست بانک ایران طی حکمی، سیدرحمان حسین‌پور را به سمت رییس اداره‌کل روابط عمومی این بانک منصوب کرد.

سیدرحمان حسین‌پور بیش از ۲۵ سال سابقه در پست‌بانک‌ ایران دارد و ریاست اداره‌کل روابط عمومی و حوزه مدیریت، دبیری هیأت مدیره و معاونت اداره‌کل روابط عمومی از مهمترین سوابق اجرائی وی می باشد.