مدیران و افرادی که به عنوان کارشناس روابط عمومی در ادارات مشغول فعالیت هستند بدانند روابط عمومی جایی برای خوابالوها نیست بلکه این حرفه افرادی متخصص، کاردان و داشتن روحیه قدرت ارتباط گیری با دیگران را نیاز دارد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، با بروز بیماری کرونا از اوایل اسفند ماه سال گذشته تا کنون در بیشتر ادارات بروجرد فعالیت روابط عمومی ها کمرنگ شده چنان که به خواب کرونایی رفته اند.

پدیده نوظهور ویروس کرونا و جهانی شدن آن در کمترین زمان قابل تصور و شیوع این بیماری از اوایل اسفند ماه سال گذشته به گفته کارشناسان بهداشت در ایران، تبعات زیادی در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، بهداشت و … به دنبال داشته است که پرداختن به هر کدام از این مولفه ها در جای خود بسی جای تامل دارد.

تاثیرپذیری اغلب کسب و کارها، تعطیلی بازار، اقتصاد و معیشت مردم، تغییر نگرش نسبت به سبک زندگی، بروز زندگی پساکرونایی و … باعث شده است کاربران فعالیت و حضور بیشتری نسبت به گذشته در فضای مجازی داشته باشند و افراد به دنبال کشف اطلاعات در دنیای مجازی هستند.

در این برهه از زمان، روابط عمومی به عنوان یکی از کاربران فضای مجازی و نوک پیکان سازمان، می تواند با ایجاد ارتباط سالم تمامی اطلاعات لازم را از بیرون به داخل سازمان متبوعه هدایت کند و مدیر، کارکنان، پرسنل و دیگر همکاران را در جریان امور و وقایع روز قرار دهد.

روابط عمومی سی و یک وظیفه سازمانی دارد که اغلب نیروهایی که به عنوان روابط عمومی در ادارات و ارگانها جذب می شوند نسبت به این وظایف واقف نیستند و متاسفانه انتخاب کارشناسان روابط عمومی در ادارات بروجرد نیز از این قاعده مستثناء نبوده و شاهد ضعف های بیشماری در حوزه روابط عمومی در سطح ارگانهای بروجرد هستیم.

عدم تخصص و دانش کافی، عدم فراگیری سواد رسانه ای، فقدان آموزش های لازم در راستای مهارت افزایی، ضعف ارتباط گیری روابط عمومی با دیگر سازمانها، عدم توانایی معرفی سازمان متبوعه با استفاده از علوم و فنون روز به مخاطبان و مردم، در انزوا بیشتر رفتن ادارت و نداشتن عملکردی قابل قبول در دوران کرونا و …. نشان دهنده وجود روابط عمومی هایی بعضا غیر متخصص و یا نبود کارشناس روابط عمومی در ادارات شهرستان بروجرد است.

اغلب همکاران روابط عمومی در بروجرد این حرفه را در گرفتن چند عکس و تهیه یک گزارش و ارائه آن به مدیر خلاصه کرده و برخی هم پا را فراتر گذاشته و هر از چند گاهی در برخی کانال ها عملکرد کمرنگ و کلیشه ای اداره متبوعه را منعکس می کنند غافل از این که این همه ی آنچه وظایف یک روابط عمومی موفق بوده، نیست.

طی ماه های اخیر، با بروز بیماری کرونا و مختل شدن زندگی در تمامی سطوح، انتظار میرفت روابط عمومی های ادارات نیز بطور کلی تعطیل نشوند و بیش از گذشته عملکرد سازمانی قابل قبولی در خور این روزهای بحرانی از خود ارائه دهند.

از طرفی، نبود شورای روابط عمومی ادارات در شهرستان بروجرد و عدم نظارت روابط عمومی استانداری لرستان بر عملکرد روابط عمومی های شهرستانها می تواند در عدم باورپذیری این حرفه مهم و تخصصی در بین مدیران نقش بسزایی داشته باشد.

به جرآت می توان گفت، در دوران کرونا، بیشتر روابط عمومی ادارات و ارگان های دولتی بروجرد عملکردی ضعیف و کمرنگ داشتند چنانکه ماه ها به خواب کرونایی رفته اند.

مدیران و افرادی که به عنوان کارشناس روابط عمومی در ادارات مشغول فعالیت هستند بدانند روابط عمومی جایی برای خوابالوها نیست بلکه این حرفه افرادی متخصص، کاردان و داشتن روحیه ی قدرت ارتباط گیری با دیگران را نیاز دارد.