امیر لعلی مدیر روابط عمومی سابق بانک صادرات بعنوان مدیر روابط عمومی بیمه تعاون معرفی خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شما نیوز، امیر لعلی مدیر روابط عمومی سابق بانک صادرات بعنوان مدیر روابط عمومی بیمه تعاون معرفی خواهد شد.