طلاع رسانی و روابط عمومی نوین و کارآمد در بین کانون های فرهنگی و هنری مساجد برای معرفی دستاوردهای این نهادهای فرهنگی باید تقویت و اجرایی شود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شبستان، روابط عمومی یکی از قسمت های چارت سازمانی  کانون های فرهنگی و هنری مساجد است که باید تقویت و تیم سازی برای آن انجام شود تا به اهداف این بخش از نهاد فرهنگی برسیم.

اطلاع رسانی و روابط عمومی کانون ها زمینه ساز جلب مشارکت عمومی جامعه و عضو یابی این مراکز خواهد شد. آموزش افراد منتخب در حوزه اطلاع رسانی و روابط عمومی و توانمندسازی آن ها توسط ستاد هماهنگی کانون های مساجد لازم است.

اطلاع رسانی برای هر سازمانی مورد دغدغه است و پیشرفت کارها و اعتماد سازی نهادها به همین موضوع گره خورده که بی شک باید این موضوع تقویت شود وتبیین اهمیت فعالیت های اطلاع رسانی و بهره گیری از ظرفیت فضای مجازی در این حوزه باید با بهره گیری از مدل های موفق کانونی و اساتید صورت بگیرد.

روابط عمومی در کانون های فرهنگی و هنری مساجد علاوه بر آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از فعالیت های کانون موجب افزایش مشارکت اجتماعی و جلب نظر عموم مردم و خیرین برای حمایت از فعالیت های این نهاد فرهنگی خواهد شد.

اطلاع رسانی از فعالیت های فرهنگی مساجد به مخاطبانی که فرصت شرکت در برنامه های مسجد را به دلیل مسائل شغلی ندارد فرصت می دهد تا از فعالیت ها با خبربشوند.

لزوم خلاقیت و نوآوری در حوزه روابط عمومی

استاد ارتباطات دانشگاه گفت: در حوزه روابط عمومی و اطلاع رسانی به خلاقیت و نوآوری نیاز داریم. «حمید شکری» افزود: مدل سازی برای روابط عمومی خلاق و کارآمد لازم است تا با استفاده از مدل های متناسب با هر سازمان مثل کانون های فرهنگی و هنری مساجد به موفقیت و دستاوردهای مروبط به سیاست های کلی آن نهاد برسیم.

وی ادامه داد: مهارت های ارتباطی برای توسعه فعالیت های این عرصه باید آموزش داده شود و افراد مسوول در روابط عمومی مهارت های خود را در این تخصص ارتقا دهند.روابط عمومی یکی از قسمت های چارت سازمانی  کانون های فرهنگی و هنری مساجد است که باید تقویت و تیم سازی برای آن انجام شود تا به اهداف این بخش از نهاد فرهنگی برسیم.

عصر ارتباطات بهترین موقعیت برای انتقال مفاهیم دینی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان گفت: عصر ارتباطات بهترین موقعیت برای انتقال مفاهیم دینی در جامعه است که فراگیری مهارت در این حوزه لازم است.

حجت الاسلام«محمد قطبی» با اشاره به فرصت های رسانی امروز جامعه افزود: فعالان فرهنگی، طلاب و بچه های مسجد مهارت های رسانه ای را برای بهره گیری از فضای مجازی و امکانات عصر ارتباطات بیاموزند و از آن برای انتقال پیام دین استفاده کنند.

وی ادامه داد: طلاب و روحانیون، اعضای کانون های مساجد و افراد صاحب نظر در حوزه دین از فضای مجازی به عنوان یک فرصت برای تبیین اندیشه های دینی و مهارت های اجتماعی استفاده و نقش خود را ایفا کنند.

فضای مجازی و کارکردهای آن برای فعالیت های رسانه ای کانون های مساجد

بر اساس برنامه و طرح فهما فعالیت های اطلاع رسانی و روابط عمومی کانون ها در اولویت قرار دارد و امتیاز و مشوق برای این سرفصل پیش بینی شده اما مهارت آموزی و بیان واقعیت و اهمیت این ظرفیت مهم برای مدیران کانون های مساجد باید توسط ستاد هماهنگی صورت بگیرد.

در سال های گذشته دوره های آموزشی با محوریت تخصص محوری مثل مدیران روابط عمومی کانون ها توسط ستاد کانون های مساجد اصفهان برگزار شد اما این دوره ها باید تداوم پیدا کند و هر روز بر اساس پیشرفت تکنولوژی بر کیفیت کار آن ها نیز افزوده شود.