با ثبت ۶۶۰ پيشنهاد در دبيرخانه نظام مشاركت و همياري منطقه در ۶ ماهه نخست سال ۱۳۹۹، سود صرفه جوئي ۲۳ ميليارد و ۲۸۴ ميليون و ۷۷۰ هزار ريال از اجراي پيشنهادات كمي ارائه شده بدست آمده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومي شرکت ملی گاز ایران، علیرضا عربلو سرپرست منطقه ۶ عمليات انتقال گاز، ضمن تشكر از همكاري و ارائه پيشنهادات سازنده همكاران در جهت بهبود فرآيندهاي كاري سازمان، به بيان اهميت و ضرورت و پيشبرد اهداف سازمان پرداخت و گفت: در ۶ ماهه نخست سالجاري، ۲۳۶ پيشنهاد فردي و ۴۲۴ پيشنهاد گروهي به دبيرخانه نظام مشاركت و همياري منطقه ارسال شده است.

عربلو افزود: تعداد پيشنهاد دهندگان ۱۹۸ نفر بوده كه نرخ مشاركت جويي ۴۰ درصد و سرانه پيشنهادات به ازاي هر نفر ۱/۴ است.

سرپرست منطقه ۶ عملیات انتقال گاز افزود: از ۶۶۰ پيشنهاد دريافتي، ۹۱ درصد بررسي، ۵۳ درصد مصوب و از پيشنهادات تصويبي، ۵۷ درصد اجرا شده كه نسبت به سال گذشته در اين بازه زماني، رشد ۲۱ درصدي را نشان مي‌دهد.

وي همچنين به سود صرفه جويي حاصل از اجراي پيشنهادات تعمير ۵ دستگاه كنترلر ولو FCV توربين تاسيسات، تعويض پزيشنر ولو آنتي سرج ولو تاسيسات، كاهش ارتعاش توربين با تست و ترك يابي ( Crack ) در شاسي توريبن، اصلاح شاسي Force Fan توربين و كاهش ارتعاش فن، استفاده از پچ كورد فيبرنوري LC بجاي كابل فيبرنوري زيمنس، با مبلغ ۲۳ ميليارد و ۲۸۴ ميليون و ۷۷۰ هزار ريال اشاره كرد.

عربلو گفت: معاونت عمليات خطوط لوله منطقه با ارائه ۱۳۷ پيشنهاد به عنوان ارائه دهنده بيشترين پيشنهاد، واحد امور HSE و پدافند غير عامل، با سرانه ۵/۴ به عنوان واحد برتر در شاخص سرانه دريافت پيشنهاد و معاونت مهندسي منطقه با نرخ مشاركت ۴۷ درصدي واحد برتر شاخص نرخ مشاركت جويي در ۶ ماهه نخست سالجاري بوده اند.