مژگان کشور دوست به عنوان یکی از خبرنگاران و شاغلین در هیات تحریریه یکی از پایگاه های خبری استان گیلان به سمت مسئول روابط‌عمومی هیات مذکور منصوب شده که جزو جوانان بومی ساکن شهر رشت محسوب می شود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، مژگان کشور دوست به عنوان یکی از خبرنگاران و شاغلین در هیات تحریریه یکی از پایگاه های خبری استان گیلان به سمت مسئول روابط عمومی هیات مذکور منصوب شده که جزو جوانان بومی ساکن شهر رشت محسوب می شود.

پیش از این حسن سعید سیمیاری همدم  عهده دار این وظیفه بود.