دکتر کاوه احمدی مدیرکل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان در نشست صمیمانه ای با جواد رمضی رییس فدراسیون ورزش کارگری دیدار کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش کارگری، در این نشست که محمد یعقوبی و خانم شعبانی از کارشناسان اداره کل روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان هم ایشان را همراهی می کردند طرفین از اهمیت و جایگاه روابط عمومی و حوزه اطلاع رسانی فدراسیون ها مباحثی را مطرح و بر لزوم تعامل دو سویه فدراسیون ها با مرکز اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان تاکید نمودند.