استعفای وزیر بهداشت شایعه است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی روابط عمومی هنر هشتم به نقل از وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور روز شنبه افزود: متاسفانه در ماه های اخیر و در اوج بحران همه گیری کرونا، شایعات و اخبار ناموثقی با عنوان استعفای وزیر بهداشت با مقاصد مختلف از منابع غیرموثق منتشر شده و می شود که البته کما فی السابق، صحت نداشته و ندارد.
وی خاطر نشان کرد: با شناختی که از روحیات وزیر بهداشت داریم، ایشان اهل رفع مسئولیت از خود آن هم در شرایط سخت نیست و شایعات مبنی بر استعفای او در این شرایط به هیچوجه صحت ندارد و تیم مدیریتی وزارت بهداشت در این شرایط با احساس مسئولیتی مضاعف نسبت به همه ماه های گذشته در خدمت به مردم عزیز در تلاش هستند.
جهانپور افزود: شرایط کشور و بحران همه گیری کرونا ایجاب می کند همه دلسوزان ملک و ملت در هر جایی که حضور دارند در جهت تقویت مشارکت بین بخشی و اجتماعی بکوشند و بذر امید در دلهای مردم این سرزمین بکارند، از دوستان رسانه ای هم انتظار می رود در این مسیر یاری رسان ملت و دولت باشند و به شایعات توجهی نکنند.
وی تاکید کرد: اطمینان داشته باشید، وزیر و مجموعه مدیریتی وزارت بهداشت با درک شرایط موجود و اقتضائات آن، بیش از هر زمان دیگری، انگیزه خدمت داشته و در مسیر مدیریت و مهار همه گیری این ویروس منحوس، به انحای مختلف، تلاش بیشتری معمول خواهند داشت