جمشیدیان از سوی فرهاد نیکوخصال سرپرست فدراسیون شطرنج به عنوان مدیر روابط عمومی این فدراسیون معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از برنا، مهدی جمشیدیان از سوی فرهاد نیکوخصال سرپرست فدراسیون شطرنج رسما به عنوان مدیر روابط عمومی این فدراسیون معرفی شد.