مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از وارد مدار شدن پست برق شهید منجزی گتوند در روزهای آینده خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، محمود دشت بزرگ بیان کرد: فاز اول پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت شهید منجزی گتوند آماده بهره برداری است و طی روزهای آینده وارد مدار خواهد شد.
وی گفت: فاز اول این پست ۵۰ مگاولت آمپر ظرفیت دارد و تعداد خروجی های آن ۶ مدار ۳۳ کیلو ولت است.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: با وارد مدار شدن پست شهید منجزی ظرفیت تامین انرژی منطقه گتوند و عقیلی افزایش قابل توجهی پیدا خواهد کرد و باعث کاهش بارگیری از سایر پست های ناحیه شمال شرق خواهد شد.