روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان در جشنواره روابط عمومی های صنعت آب و برق رتبه دوم را کسب کرد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان؛ در دومین ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق وزارت نیرو، روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان در بخش ارتباط با پایگاه خبری پاون (وزارت نیرو) رتبه دوم را به دست آورد.
بخش ارتباط خبری با پاون در رابطه با پوشش سریع همراه با رعایت اصول خبرنویسی اخبار مربوط به شرکت برق منطقه ای خوزستان و ارسال آن به پایگاه خبری وزارت نیرو است تا پس از ارزیابی در آن منتشر شود.
آیین تجلیل از مدیران برگزیده روز ۲۸ ماه جاری با حضور وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب و برق کشور، به صورت ویدئو کنفرانس برگزار خواهد شد.