مراحل اجرایی عملیات اتصال منازل منطقه گلدشت به شبکه توزیع آب بدون اتخاذ هرگونه وجه درخواست انشعاب( پیش مشترک قانونی شرکت )آغاز شده است.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا اهواز، صادق حقیقی‌پور مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان، با اعلام این خبر  در خصوص مشکل آب منطقه گلدشت اهواز توضیحاتی ارائه کرد.

حقیقی پور عنوان داشت: در بازدید از خیابان ارغوان هفتم در منطقه گلدشت اهواز، متوجه اتصال غیرمجاز و غیر استاندار منازل مسکونی به شبکه توزیع آب شدیم. وی ادامه داد: در همین راستا، بنا را بر اجرای پروژه ی اتصال منازل منطقه به شبکه توزیع آب  بدون دریافت هزینه ی قانونی پیش مشترک   به هزینه شرکت و بدون اخذ وجه پیش مشترک قانونی، گذاردیم.

مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان از اجرای پروژه در نهایت سرعت عمل خبر داد و نصب انشعابات را برای کل منطقه در آینده ای بسیار نزدیک محقق برشمرد.