به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، طرح “دوشنبه های سالمندی” در فضای مجازی منطقه سه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه سه،به گفته کاظم کمالی نسب معاون امور اجتماعی و فرهنگی، با توجه به شرایط اپیدمی بیماری کرونا در پایتخت، طرح “دوشنبه های سالمندی” در بستر فضای مجازی اجرا می شود.
او افزود: این طرح روزهای دوشنبه در سایت اینستاگرامی labkhande_salamat1 @و@shahrdari3_salamatبرگزار می شود.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه سه هدف از اجرای طرح “دوشنبه های سالمندی” را حساس سازی عموم جامعه به ویژه مدیران ارشد شهری و سایر سازمانهای مرتبط نسبت به پدیده سالمند و ارتقای همدلی و همبستگی در سطح جامعه دانست.
کمالی نسب ابراز کرد: این طرح با مشارکت انجمن ها و سازمان های دولتی و غیردولتی سلامت محور اجرای یوگا در سالمندان توسط موسسه غیر دولتی به وقت زندگی، برگزاری مسابقه با موضوع علمی ویژه شهروندان برگزار می شود.