با حکم “محمد صادق معتمدیان” استاندار خراسان رضوی، دکتر “محمد مهدی مومنی” به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری این استان منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، دکتر “محمد مهدی مومنی” به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان رضوی منصوب شد با حکم “محمد صادق معتمدیان” استاندار خراسان رضوی، دکتر “محمد مهدی مومنی” به عنوان مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری این استان منصوب شد.

مومنی که دانش آموخته دکتری علوم تربیتی است، پیش از این به عنوان “رئیس اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان ” آموزش و پرورش خراسان رضوی مشغول به فعالیت بوده است.