سیف اله ابوترابی گفت: ثبت احوال هیچ محدودیتی برای ثبت ۹۹/۹/۹ با گواهی اخذ شده از بیمارستان ندارد و بر اساس قانون والدین تا ۱۵ روز بعد از تولد فرزند می توانند جهت دریافت شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از دفتر روابط عمومی و همکاری های بین الملل سازمان ثبت احوال، معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور در خصوص ثبت تارخ تولد نوزادان در ۹۹/۹/۹ گفت: ثبت احوال محدودیتی برای ثبت این وقایع ندارد، لذا اگر نوزادی در تاریخ ۵ و یا  ۶ آذر متولد شود والدین وی می توانند در تاریخ ۹ آذر ماه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و با تاریخ صدور ۹۹/۹/۹ شناسنامه دریافت کند.

سیف اله ابوترابی با اشاره به برنامه ریزی و پیشگیری معاونت درمان وزارت بهداشت از زایمان زود راس و سلامت نوزادان گفت: سلامت فرزندان بایستی مهم تر از تاریخ ۹۹/۹/۹  باشد  و پاره ای از اقدامات ناخواسته چه بسا باعث آسیب دیدن نوزاد شود .

وی افزود: در سال های گذشته نیز تاریخ های ۹۸/۸/۸ ، ۹۷/۷/۷ و ۹۶/۶/۶ مطرح بوده که با بررسی های انجام شده خیلی تفاوتی بین آمارهای روز ماقبل و مابعد آنها مشاهده نشده است .

معاون امور اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: ثبت احوال هیچ محدودیتی برای ثبت ۹۹/۹/۹ با گواهی اخذ شده از بیمارستان ندارد و بر اساس قانون والدین تا ۱۵ روز بعد از تولد فرزند می توانند جهت دریافت شناسنامه به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.