اداره کل روابط‌عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان از سوی شورای اطلاع رسانی دولت در بخش های افتتاح های اجتماعی و بسترسازی حضور کارشناسان غیر دولتی در رسانه ها به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری هنر هشتم، به نقل از شارا، اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان از سوی شورای اطلاع رسانی دولت در بخش های افتتاح های اجتماعی و بسترسازی حضور کارشناسان غیر دولتی در رسانه ها به عنوان دستگاه برتر معرفی شد.

به گزارش شارا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، شورای اطلاع رسانی دولت گزارش اقدامات رسانه ای و تبلیغی وزارت ورزش و جوانان در هفته دولت ۱۳۹۹ را منتشر و در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار داد.

این گزارش شامل ۱۰ محور است که اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان از بین ۳۲ دستگاه، در ۵ محور جزو دستگاه های برتر و پیشتاز بود که در ۲ محور دستگاه برتر شناخته شد.

براساس این گزارش در محور ارتباطات اجتماعی نیز که برنامه ها به ۲ صورت مجازی و حضوری در استان های مختلف کشور برگزار شد، وزارت ورزش و جوانان از دستگاه های پیشتاز بود و رتبه دوم را کسب کرد.

اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ورزش و جوانان در محورهای افتتاح های اجتماعی و بسترسازی حضور کارشناسان غیر دولتی در رسانه ها به عنوان دستگاه برتر معرفی شد. همچنین در بخش های مرتبط با حضور مسئولین ارشد وزارتخانه در برنامه های رادیویی، تلویزیونی و دیدار با رسانه ها جزو دستگاه های پیشتاز است.